Jäseneksi

Seuran jäseneksi liittyvältä edellytetään turvallisuussyistä riittäviä ja todistettavia melonnan perustaitoja sekä pelastustaitoa.

Jäseneksi hakeminen tapahtuu aina seuraavasti:

1. Hakija on suorittanut hyväksytysti Merimelojat ry:n melontakoulun

Hakija täyttää ja allekirjoittaa jäsenhakemuksen ja liittää siihen melontakoulutodistuksensa kopion.

2. Muu hakija

Taidot voi osoittaa:

a) esim. toisen seuran kolmipäiväisen melontakurssin todistuksella, josta on käytävä ilmi pelastustaitoharjoittelu

b) tai melontataitonäytteellä (jos kurssin todistus on päässyt katoamaan tms.). Melontataitokoe ("kisällinäyte") suoritetaan materiaalisalkusta löytyvän kirjallisen ohjeen mukaan aina merellä. Hallituksen hyväksymä kisällinäytteen vastaanottaja tarkastaa kaikkien lomakkeessa mainittujen taitojen osaamisen ja kuittaa sen allekirjoituksellaan. Lomake on liitettävä jäsenhakemukseen.

Lisäksi muilta hakijoilta edellytetään Merimelojien vajarastin suorittamista ennen jäsenhakemuksen lähettämistä. 

Vajarasti on n. 20-30 min pituinen seuran tilojen, varusteiden ja joidenkin sääntöjen ja ohjeiden esittelykierros. 

Vajarastin tarkastaja (vain seuran melontakoulujen apuohjaajan pätevyyden omaava jäsen tai hallituksen jäsen) vahvistaa suorituksen jäsenhakulomakkeeseen allekirjoituksellaan. Vajarasteja pyritään järjestämään kevään ja kesän aikana viikottain, katso oheisesta lomakkeesta tällä hetkellä ilmoitetut päivämäärät ja ilmoittaudu mukaan.

Jäsenhakemuksen on siis oltava kaikin puolin kunnossa ennen kuin hakija tuo tai lähettää sen toimistolle. Mukana on oltava melontakoulutodistus tai kisällinäytelomake ja merkintä suoritetusta vajarastista.

Liittyviltä jäseniltä peritään jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu. Vaja- ja retkisaarten avaimista peritään panttimaksu. Pantin saa takaisin avaimen palautuksen jälkeen - sitä varten on otettava yhteyttä toimistoon. 

1. Jäsenhakemuslomakkeet saat päivystyksestä ja melontakoulun jälkeen. Hakemuksen voi jättää juhlasalin postilaatikkoon, tuoda henkilökohtaisesti jäsenpäivystykseen tai lähettää sähköpostitse.

Huom. Jäsenhakemuksen ja rekisteröinnin vuoksi sinun ei tarvitse tulla päivystykseen. Voit lähettää jäsenhakemuksesi ja kuvan melontatodistuksestasi sähköpostitse: toimisto@merimelojat.fi.

Kun toimistonhoitaja on hyväksynyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi linkin liittymis- ja jäsenmaksun suorittamiseen.

2. Kun hakemus, melontakoulutodistus ja maksu on hyväksytty. Tietosi rekisteröidään ja saat jäsennumeron.

3. Avaimet tulee hakea jäsenpäivystyksestä henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Maksuna käy ainoastaan pankkikortti. 

Päivystyksessä on käytössä vuoronumerot, jotka löytyvät juhlasalin tuulikaapin ilmoitustaululta

Mitään ei saa maksaa ennen kuin hakemus ja melontatodistus on hyväksytty. 

Toimistoon lähetettyjä jäsenhakemuksia säilytetään kulloisenkin kalenterivuoden ajan.

Jäsenasioita ja seuraan liittymisasioita hoidetaan jäsenpäivystyksessä. Lisätietoja voi pyytää ja kysymyksiä voi esittää mm. toimistonhoitajalle ja puheenjohtajalle.

Käyttöoikeuden tai kanoottipaikan lunastaneiden edellytetään osallistuvan ainakin kaksi kertaa vuodessa johonkin talkootoimintaan seuran hyväksi. Ellei aika riitä, asian voi hoitaa talkoopanosmaksulla.

JÄSENTEN HYVÄKSYNTÄ:

Jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.